lunes, 28 de mayo de 2012

La dermis


DEFINICIÓ:
La dermis es la capa de la pell situada baix de la epidermis i firmement conectat a ella. La cara interna de la membrana basal de la epidermis se l'uneix a la dermis.
FUNCIÓ:
Desepenya una funció protectora, representa la segona línea de defensa contra els traumatismes.
COMPOSICIÓ:
Esta formada per dos capes:
·Papilar:zona superficial del teixit conectiu laxo.
·Reticular: conté la majoria dels nexes de la pell.
File:Piel46.JPG


No hay comentarios:

Publicar un comentario